Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Политика колачића

§ 1 Значење колачића и других сличних технологија

 1. Cookies (у даљем тексту: колачићи) – јесу подаци које Југопревоз Велика Плана ДОО сервери или сервери партнерских компанија складиште на терминалну опрему корисника, који се могу прочитати на серверу након сваке конекције на наведену терминалну опрему. Колачићи су електронски подаци на компјутеру, нарочито текстуални фајлови, који се складиште на терминалну опрему корисника. Колачићи обично садрже име wебсајта одакле потичу, време складиштења на самом уређају као и јединствени број.
 2. У овој Политици коришћења колачића, подаци о колачићима се такође, односе на друге сличне технологије које се примењују као део wеб услуга и мобилних апликација Југопревоз Велика Плана ДОО

 

§ 2 Правна лица која постављају колачиће у вези са коришчењем Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација

 1. Правна лица која постављају податке у виду колачића на терминалну опрему корисника приликом коришћења Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација, као и оних који имају приступ томе су
  • Југопревоз Велика Плана ДОО
  • Партнерске компаније, које учествују у креирању Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација. Ово се нарочито односи на компаније као што су Google и Facebook.

 

§ 3 Циљеви креирања колачића у вези са коришчењем Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација

 1. Југопревоз Велика Плана ДОО или партнерске компаније постављају колачиће на терминалну опрему корисника приликом коришчења Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација са циљем да:
  • Прилагоде садржај Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација у складу са склоностима корисника ради даљег усавршавања у погледу коришћења ових услуга; управо ови фајлови омогућавају да се изврши идентификација корисничких уређаја на wебсајту или мобилној апликацији, као и да се адекватно прикаже њихов садржај, скројен према њиховим индивидуалним потребама,
  • Генеришу статистике које помажу како би се разумело на који начин корисници користе Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтове и мобилне апликације, што омогућава да се побољшају њихова структура и садржај.
  • Одржавају сесије корисника на wебсајту или мобилној апликацији,
  • Пошаљу рекламне садржаје (огласе) корисницима који су у већој мери у складу са њиховим интересовањима,
  • Креирају статистике за Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтове или мобилне апликације,
  • Изврше складиштење и статистичку анализу добијених података, између осталих, Google Aalytics i Google Ads.
    
 2. Колачићи које Југопревоз Велика Плана ДОО или партнерске компаније сачувају на терминалној опреми корисника не смеју се користити у циљу идентификације корисника, а сам идентитет корисника се не сме одређивати на основу њих.
 3. Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтови и мобилне апликације користе ознаке треће стране за ремаркетинг. Ове ознаке се употребљавају како би се повратили подаци који се налазе у колачићима и како би били прослеђени трећој страни(ама), како би приказали оглас који би био не само персонализован већ и скројен према склоностима корисника. Прослеђени подаци могу да обухватају податке у вези са географском локацијом (засноване на ИП адреси). Коришћењем одређеног wебсајта или мобилне апликације, корисник даје свој пристанак да ће прослеђивање података бити извршено на претходно наведени начин.
 4. Корисник може у сваком тренутку да одбије да трећа страна(е) посредством ознака за ремаркетинг изврши прикупљање података који се налазе у колачићима и да на овај начин одбије да му се прослеђује персонализовани рекламни материјал (огласи) скројен по његовим склоностима и интересовањима, на начин који је назначен у одељку 1 § 4.

§ 4 Управљање колачићима

 1. Корисници могу да уклоне колачиће постављене на њиховој терминалној опреми у сваком тренутку користећи опције доступне у wеб претраживачу.
   
 2. Доступни wеб претраживачи у почетним (дефаулт) подешавањима прихватају постављење колачића на уређај корисника. Међутим, сваки корисник може да одбије да се колачићи поставе на његову терминалну опрему. Опште правило гласи да, приликом уношења измена у овим подешавањима, требало би употребити опцију у вези са искључивањем колачића у самом претраживачу, на компјутерима, мобилним телефонима, таблетима као и на другим уређајима. Ова подешавања могу бити модификована тако да се блокира аутоматско управљање колачићима у подешавањима wеб претраживача или тако да дају обавештења сваког пута када се колачићи поставе на уређај корисника. Детаљније информације у вези са могућностима и методама управљања колачићима доступне су у подесавањима софтwера (wеб претраживача).
   
 3. Уклањање или блокирање могућности постављања колачића на терминалну опрему корисника може да доведе до губитка могућности коришћења основних функција Југопревоз Велика Плана ДОО wебсајтова и мобилних апликација.