Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Месечне карте

Месечне претплатне карте се продају као:
1. Месечне карте за раднике,
2. Месечне карте за ученике основних школа,
3. Месечне карте за ученике средњих школа,
4. Месечне карте за студенте до 26 година старости,
5. Месечне карте за пензионере.

Месечне карте за раднике који плаћају готовином, могу се купити на билетарници за продају месечних карата АС Велика Плана, сваког радног дана од 7 - 15 х.

Месечне карте за раднике који плаћају вирмански (на Захтев), могу се купити у просторијама Југопревоз Велика Плана (депо карата), сваког радног дана од 7 - 15 х.

Месечне карте за ученике основних школа који плаћају вирмански (на захтев школе), могу се купити у просторијама Југопревоз Велика Плана (депо карата), сваког радног дана од 7 - 15 х.

Месечне карте за ученике средњих школа који се налазе на списку Општине Велика Плана, могу се купити сваког радног дана од 25-тог до 05-тог у месецу и то у периоду од 7 - 15х, док се суботом продају у периоду од 7 - 15х и недељом од 9 - 14х.

Месечне карте за ученике средњих школа и раднике, који путују на релацији према Смедереву, могу се купити у нашој туристичкој агенцији у Смедереву "Југопревоз тоурс", која се налази преко пута долазне рампе на Аутобуској станици у Смедереву. Радно време агенције је од 08:30 до 16:30 сваког радног дана.

Месечне претплатне карте се не могу издавати без ИД картица.
 

ИД КАРТИЦЕ

Увођењем бус тикетинг система, омогућили смо и једноставнију идентификацију и контролу путника, па у складу са тим неопходно је да ученици и радници, који купују месечне претплатне карте поседују и ИД картице.
Подаци који су нам неопходни за израду тих картица су:
1. Име и презиме радник /ученик;
2. Релација на којој путује;
3. Назив предузећа /школе
4. Једна фотографија величине 3 x 3.5 цм ( може у електронској форми)
5. Уплата од 350,00 рсд за трошкове израде ИД картица за раднике и 300,00 рсд  за трошкове израде ИД картица за ученике.

Преузимањем картице корисник је сагласан да Југопревоз Велика Плана ДОО, може чувати достављене личне податке ради контроле путника у саобраћају.