Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Пружање станичних услуга

На нашој Аутобуској станици, својим корисницима пружамо следеће станичне услуге:

•     пријем и отпрема аутобуса
•     пријем и отпрема путника
•     издавање појединачних, повратних и месечних карата
•     издавање потврда о цени карте
•     обавештење путника о поласцима

Типови карата које продајемо на билетарници су:

•    Појединачне карте,
•    Повратне карте,
•    Ђачке карте у једном правцу,
•    Ђачке повратне карте,
•    Студентске карте у једном правцу,
•    Студентске повратне карте,
•    Дечје карте,
•    Повлашћене карте,
•    Пензионерске карте,
•    Месечне претплатне карте.

Дечије карте се продају за децу од 4 - 9 година старости.

Повлашћене карте се продају за кориснике који поседују плаве књижице издате од стране Министарства и то за:
1. Слепа лица и њихове пратиоце,
2. Ратни војни инвалиди,
3. Лица оболела од дечије мождане парализе и хемиплегије, параплегије и петраплегије.
4. Лица оболела од мултиплекс склерозе.

Пензионерске карте се издају пензионерима који су регистровани у свом матичном Удружењу пензионера.

Право на издавање месечних претплатних карата, имају радници, ученици основних и средњих школа и студенти до 26 година старости. Издавање оваквих карата се обавља сваког радног дана од 7-15 часова.