Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Продаја осигурања

Наша туристичка агенција "Југопревоз турс" у Смедереву, бави се и продајом путног осигурања. Цене су веома повољне а све информације можете добити путем телефона 026/514-336, 026/224-922 или путем е-маила: snezana.kostic@jugoprevoz.rs, office@jugoprevoz.rs.

Путно осигурање Вам омогућава, накнаду трошкова насталу током пружања неопходне медицинске помоћи осигуранику, због изненадних болести или последица несрећног случаја, за време привременог боравка у иностранству. Осигурањем је обухваћен и превоз осигураника до куће (репатријација) због насталог осигураног случаја.

Зато драги наши путници и корисници, пожурите у нашу агенцију "Југопревоз турс" у Смедереву или на АС Велика Плана и осигурајте се на време.

Ваш "Југопревоз Велика Плана" ДОО .