Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

Контакт

"Југопревоз Велика Плана ДОО"
Алексе Шантића бр. 2, 11320 Велика Плана

Телефони:
Централа: 381 26 514 336
Станица: 381 26 512 028
TA Југопревоз турс Смедерево: 381 26 224 922
Инфо: 381 26 512 028
Управа: 381 26 514 336
Саобраћај: 381 26 514 063
Радионица: 381 26 514 478
Фаx: 381 26 514 336
Е-маил: office@jugoprevoz.rs

Председник скупштине Југопревоз Велика Плана ДОО
Душко Ђуровић дипл.маш.инж.
емаил: dusko.djurovic@vicont.rs

Директор Југопревоз Велика Плана ДОО
Саша Јовановић дипл.ецц.
емаил: sasa.jovanovic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 63 10 69 254

Помоћник директора за корпоративну безбедност и логистику
Небојша Станојевић ецц.
емаил: nebojsa.stanojevic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 62 805 4990

 

Финансије и рачуноводство

Финансијски руководилац
Ђорђе Савић дипл.ецц.
емаил: djordje.savic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 62 882 1943

Шеф рачуноводства
Иван Минић дипл.ецц.
емаил: ivan.minic@jugoprevоz.rs
Тел: 381 63 10 69 166

 

Општи и и правни послови

Референт општих и правних послова
Maрija Сибиновски дипл.правник
емаил: pravnisektor@jugoprevoz.rs
Тел: 381 62 888 09 80
 

Путнички саобраћај

Руководилац путничког саобраћаја
Владимир Станимировић дипл.инж.саобр.
емаил: vladimir.stanimirovic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 63 10 69 925

Милица Никодијевић Николић инж.саобр.
емаил: milica.nikodijevic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 63 10 69 151

Координ. за експлоат. и рационал. саобраћаја
Зорица Поповић мастер дипл.инж.саобр.
емаил: zorica.jacovic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 62 805 49 88

Сервисна радионица

Шеф радионице
Иван Донић инж.маш.
емаил: ivan.donic@jugoprevoz.rs
Тел: 381 63 10 69 023

Преузмите идентификациони образац