Demo

instagram facebook Biletarnica +381 26 512 028

О нама

Предузеће „Југопревоз Велика Плана“ ДОО Велика Плана је привредно друштво које се бави превозом путника у земљи и иностранству. Основано је 27.08.1977.године и до данас, радом у континуитету достигао је ниво модерног саобраћајног предузећа са 31 аутобусом, сопственом Аутобуском станицом, савременом радионицом и перионицом.

Власничком трансформацијом 2009. године започела је нова фаза развоја Југопревоза-Велика Плана. Улагање у високообразоване кадрове, увођење савремених система пословања, инвестирање у инфраструктуру, набавку нових возила је сигуран пут који Југопревозу Велика Плана доноси сигурну позицију успешног и савременог привредног друштва.

Константно инвестирање у едукацију запослених и нове технологије, учествовање у свим активностима од друштвеног значаја, са сталном орјентацијом ка вишем нивоу услуга и удовољавању жеља путника су и даље оквири у којима наставља да ради Југопревоз Велика Плана ДОО Велика Плана.

ДА ВАМ ПУТОВАЊЕ БУДЕ УЖИВАЊЕ!